Zorunlu Trafik Sigortası, kapsamı devlet tarafından belirlenen ve trafiğe çıkan her motorlu aracın yasal olarak yaptırması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Çoğu sigortadan farklı olarak, sigortalının kendisi ve aracını değil, üçüncü kişilere ve araçlarına karşı verebileceği zararların tazmini için yapılan bir sigortadır.

Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamı

2015 Mayıs ayında çıkartılan tebliğ de sigortanın kapsamı şu şekilde tanımlanmaktadır: “Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dâhilinde karşılamakla yükümlüdür.”

Sigorta Kapsamına Giren Teminatlar

Zorunlu Trafik Sigortası’na sahip olan aracın, kazaya karışması soncunda aşağıda yer alan 4 temel teminat, poliçe limitlerine ve zarar görenin haklılık payına göre çeşitli oranlarda sigorta şirketi tarafından karşılamaktadır:

 • Maddi Zararlar Teminatı,
 • Sağlık Giderleri Teminatı,
 • Sürekli Sakatlık Teminatı,
 • Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı,

Sigortanın Teminatı Dışında Kalan Başlıca Durumlar

Zorunlu Trafik Sigortası, sigortalanan aracın sebep olduğu ve zarara uğrayan kişinin kusur oranına göre belirli istisna durumlar hariç, teminat ödemesi yapmaktadır. Şimdi zorunlu trafik sigortasının ödeme yapmayacağı başlıca istisnaların neler olduğuna bir bakalım:

 • Sigortalının, eşinin, evlatlarının, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürülebilecek zararlardan dolayı,
 • Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında, sigortalı araçta bulunan eşyanın uğrayacağı zararlar,
 • İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
 • Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,
 • Manevi tazminat talepleri,

Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Zorunlu Trafik Sigortası, sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir ve başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde (aksi kararlaştırılmadıkça), Türkiye saati ile öğlen, 12.00’de başlar ve öğlen saat 12.00’de sona erer.

“Kasko Sigortası hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için, ‘Kasko sigortası tazminatı nasıl hesaplanır?‘ yazımıza bakabilirsiniz.”

Kazanın Olması Durumunda Sigorta Şirketine Bildirme Süresi

Kazanın gerçekleşmişinden haberdar olduğu andan itibaren, 10 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapılması gereklidir. Tüm belgeler sigorta şirketine ulaşmasında sonra, 8 işgünü içinde hak edilen ödeme, hak sahibine sigorta şirketi tarafından yapılmaktadır.

Sigorta Şirketi Tarafından Ödenen Tazminatın Sigorta Yaptırandan Talep Edilebileceği Durumlar

Sigorta şirketi, belirli durumların sonucunda gerçekleşen kazalarda ödemesi gereken tazminatı, mağdur olan kişilere öderken, ödenen bu tazminatın tamamı veya belirli bir oranı sigorta yaptırandan da talep edilebilmektedir. Genel olarak sigortacılıkta bu işlem, “Rücu Hakkı” olarak tanımlanmaktadır. Sigorta şirketlerinin hangi durumlarda, sigorta yaptırana rücu etme hakkı olduğuna bir bakalım:

 1. Sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelen bir olayda,
 2. Gereken ilgili mevzuat hükümlerine göre ehliyet sahip olmayan ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafında meydana gelen bir olayda,
 3. Uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki alması durumunda meydana gelen kazalarda,
 4. Yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçların yolcu taşınması veya kapasitesinden fazla yolcu veya yük taşınması yüzünden meydana gelen kazalarda,

Sigorta Ücretinin Ödenmesi

Sigorta şirketi, Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi’ni kesmesinden sonra, prim ödenmediği gerekçesi ile sigorta sözleşmesini iptal (fesih) etme hakkı bulunmadığı için, sigorta ücretinin tamamı peşin veya kredi kartına taksit ile (tamamı kredi kartından çekilip, taksite bölmesi yoluyla) ödenir. Taksit yapılsa bile yasa gereği, sigorta poliçesinin en az dörtte biri (1/4) peşin olarak alınmaktadır. (Kredi kartıyla da peşin olarak ödenebilir.)