Hazine Müsteşarlığının 2013 yılında çıkarmış olduğu, Kasko Sigortası Genel Şartları Tebliği ile kasko tazminat ödeme ve aşamaları genel hatları ile belirlenmiştir. Bu tebliğ ile kasko sigortası tazminatı ödemesinin adım adım nasıl yapılacağına bakalım:

Sigorta Şirketine Bildirimde Bulunulması

Sigortalı kazayı öğrendiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde, sigorta şirketine kazayı bildirmek zorundadır. Sigorta şirketi ise kendisine kaza bildirimi yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde, talep edeceği ek belgeler varsa kasko sigortası sahibini bunu bildirmekle yükümlüdür.

Zararın Tespit Edilme Süreci

Kasko sigortalı olan aracın uğramış olduğu zarar, sigorta şirketi ile sigorta sahibi arasında yapılacak olan anlaşma ile tespit edilebilir veya tayin edilecek sigorta eksperi (uzman) vasıtasıyla belirlenme yoluna gidilebilir. Öte yandan, ülkemizde çoğunlukla kaza tazminat tutarı çok ufak olmadığı sürece, sigorta şirketi tarafından sigorta eksperi gönderilme yolu seçilmektedir.

Kasko Sigortalı Aracın Bedelinin Belirlenmesi

Sigorta şirketi kasko sigortalı aracı kazanın gerçekleştiği tarih itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almak zorundadır. Rayiç bedelin belirlenmesinde kullanılacak yöntem, poliçe belirlenmemiş ise Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) tarafından her araca özel olarak ilan edilen, rayiç bedel esas alınmaktadır.

“Trafik sigortası hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, ilgili yazımıza ulaşmak için tıklayın »”

Aracın Yapılacağı Servisin Belirlemesi ve Yedek Parça Kullanımı

Kasko sigortası poliçesinde onarımın yetkili, anlaşmalı veya özel servislerde yapılıp yapılmayacağı veya bunları belirlemede kısıtlamaların olup olmadığı yer alabiliyor. Ayrıca poliçede, orijinal, eşdeğer veya yan sanayi yedek parça seçeneklerinden hangisinin, hangi şartlar altında kullanılacağı da yer alabilmektedir. Eğer bu tarz koşullar poliçede açıkça belirtilememiş ise, sigortalının tercih ettiği servis ve yedek parça seçenekleri esas alınmaktadır.

Aracın Tam Hasara Uğraması veya Pert Olması

Kaza yapan aracın onarım masraflarının, kazasının gerçekleştiği tarihteki araç değerini aşması veya eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış (pert olmuş) sayılır. Bu durumda aracın kaza yaptığı tarihteki tespit edilen rayiç bedeli sigortalıya, sigorta şirketi tarafından ödenir.

Pert Olmuş Aracın Kasko Sigortası Şirketinden Alınması

Sigortalı talebi ile pert olarak tescillenmiş olan aracını, sigorta şirketine devir etmeyebilir. Bu durumda sigorta şirketi, kazanın gerçekleşmiş olduğu tarihteki rayiç bedelden aracın hasarlı bedeli çıkartarak, sigortalıya tazminat bedelini öder. Örneğin, aracın rayiç bedeli 50.000 TL ve eksper tarafından hasarlı bedelinin de 10.000 TL olarak belirlendiği bir durumda, tazminat bedeli olarak sigortalıya 40.000 TL ödeme yapılır.

Kasko Sigortalı Aracın Çalınması Durumunda

Kaskolu aracın çalınmasının emniyet birimlerine bildirilmesinin üzerinden 30 gün geçmesine rağmen bulunmaması durumunda, aracın çalınma günündeki rayiç değeri sigorta şirketi tarafında kasko sahibine ödenir.

Eğer çalınan araç sigorta şirketi tarafından tazminat ödemesi yapılmadan bulunursa, sigorta sahibi aracını kabul etmek zorundadır. Ancak, çalınmadan dolayı araçta bir hasar meydana geldiyse, sigorta şirketi bunu karşılamak durumundadır.

Kasko Sahibinin Tazminat Hakkının Kaybetmesi veya Tazminatın Bir Kısmı Alması

Sigorta sahibi kazanın gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten arttırıcı eylemlerde bulunurlarsa, sigorta şirketi ödemesi gereken tazminatı ödemeyebilir. Ama sigortalının bu fiili kasten yaptığını, açıkça sigorta şirketi kanıtlamakla yükümlüdür.

Tazminatın Sigortalıya Ödenme Süresi

Sigorta şirketinin talep ettiği belgelerin eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti yapılarak raporunu sigorta şirketine tesliminden itibaren, en geç 10 işgünü içinde ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde, sigortalıya ödeme yapılmak zorundadır. Sigorta şirketi tarafında mahkeme ve anlaşma sağlanamaması durumları hariç, diğer tüm durumlar kazanın gerçekleşmesinden itibaren 45 gün içerisinde tazminat ödenmelidir.